logo
Portal informacyjny dotyczący OZE
w Gminie Gościeradów

Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności zrealizowanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu Montaż kolektorów słonecznych w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji OZE dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1 m3 gazu = 10.8 kWh.

 Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji OZE (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
296087 kWh
co odpowiada
27,415.46 m3 gazu ziemnego.


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji OZE(wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
296087 kWh
co odpowiada
36.96 ton węgla.

 

Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE[zł]


Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE(wykres skumulowany).
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej